DIN AJUTORUL DE STAT DEBLOCAT ÎN IULIE Complexul Energetic Oltenia şi OMV Petrom nu au primit nici un ban

Data: 18-11-2016

Sursa: BURSA

CE Oltenia urmează să primească circa 21 milioane de euro, iar OMV Petrom – 90 milioane de euro
Autorităţile noastre nu au efectuat, până în luna octombrie, nicio plată către Complexul Energetic Oltenia SA şi OMV PETROM SA, cei doi beneficiari ai Planului Naţional de Investiţii, potrivit unui răspuns trimis de Ministerul Energiei la solicitarea Redacţiei ziarului BURSA. Plăţile vor fi efectuate pro-rata, după ce investiţiile vor fi certificate în urma analizei realizate de un consultant extern, iar valoarea acestora va fi în funcţie de banii disponibili în fond, ne-au mai spus oficialii Ministerului Energiei.
Guvernul a deblocat, în luna iulie, schema de ajutor de stat pentru care producătorii de energie pot aplica în scopul finanţării nerambursabile, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, a proiectelor de investiţii cuprinse în Planul Naţional de Investiţii 2013-2020 (PNI), care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România.
Ministerul Energiei ne-a transmis: „Plafoanele maxime de finanţare prevăzute în Planul Naţional de Investiţii însumează 503.306.723 de lei.
Până în luna octombrie au fost încheiate trei contracte de finanţare pentru trei investiţii, şi anume: contractul de finanţare încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia pentru «Reabilitatare şi modernizarea blocului nr. 4, de 330 MW, pe lignit» – Sucursala Electrocentrale Rovinari”, la care plafonul maxim de finanţare este de 61.325.000 de lei; contractul de finanţare încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, pentru «Reabilitarea şi modernizarea blocului nr. 7, pe lignit» – Sucursala Electrocentrale Işalniţa, la care plafonul maxim de finanţare este de 33.556.675 de lei; contractul de finanţare încheiat cu OMV PETROM SA, pentru investiţia «Ciclu combinat cu turbine pe gaz – CECC BRAZI», la care plafonul maxim de finanţare este de 408.425.048,10 lei. Sumele menţionate nu reprezintă valori absolute, ci valori maxime de finanţare. Ministerul Energiei se aşteaptă ca până la sfârşitul anului încă cel puţin un proiect semnificativ să intre în planul de investiţii”.
Executivul preciza, în iulie, că această schemă de ajutor de stat nu a fost niciodată operaţionalizată, deşi PNI a fost aprobat în 2013, iar de la acel moment, până în 2016, în cont s-au acumulat constant fonduri. Guvernul a notificat Comisia Europeană ca să se asigure că nu îşi pierde dreptul de a utiliza fondurile existente. Potrivit deciziei Guvernului, contractul-cadru de finanţare nerambursabilă dintre Ministerul Energiei şi producătorii de energie electrică ce realizează o investiţie cuprinsă în PNI, a fost înlocuit cu trei contracte-cadru de finanţare pentru fiecare tip de investiţie, respectiv: investiţii puse în funcţiune la momentul încheierii contractelor de finanţare; investiţii aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanţare; investiţii noi.
Comisia Europeană a autorizat Aplicaţia României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră către producătorii de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, şi a decis că nu există obiecţii legate de ajutorul de stat acordat în cadrul acestui sistem. Producătorii de energie beneficiari ai acestor certificate achită contravaloarea lor într-un cont al Ministerului Energiei de la Trezoreria Municipiului Bucureşti, deschis pentru venituri din vânzarea certificatelor GES. La sfârşitul anului 2015, în contul menţionat disponibilul era de aproximativ 853.000.000 lei, reprezentând contravaloarea certificatelor vândute în perioada 2013-2015. Din aceşti bani, pot fi finanţate nerambursabil, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, proiectele de investiţii ale producătorilor de energie din sistemul energetic românesc cuprinse în PNI, care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România. Pentru cele 29 de investiţii aprobate în cadrul PNI, până în prezent au fost depuse şi aprobate 3 cereri de finanţare, respectiv două din partea Complexului Energetic Oltenia şi una din partea OMV Petrom, dar nu a fost încheiat nici un contract.