DREPT LA REPLICA

Data: 6-02-2019

In urma informatiilor aparute in presa locala, care sustin ca Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a “sesizat” Curtea de Conturi asupra acordarii unor sporuri, adaosuri si altor drepturi salariale angajatilor CE Oltenia prin act aditional la Contractul Colectiv de Munca (CCM), pentru corecta informare a opiniei publice, facem urmatoarele precizari:

  • in bugetul de venituri si cheltuieli al CE Oltenia au fost incluse si drepturile salariale acordate prin Actul Aditional nr.2 la CCM, cu avizarea structurilor de conducere ale companiei;
  • conform OG nr.26/2013, bugetul de venituri si cheltuieli al societatilor, aferent anului in curs, se aproba in termen de 45 de zile dupa aprobarea bugetului de stat;
  • dovada indeplinirii prvederilor legale o reprezinta insasi inregistrarea Actul Aditional nr.2 la Contractul Colectiv de Munca al CE Oltenia in data de 4 februarie 2019, in registrul unic al contractelor colective de la ITM Gorj;
  • conform prevederilor legale, ITM are obligatia informarii Curtii de Conturi cu privire la incheierea oricaror contracte colective de munca sau acte aditionale la acestea, pentru toti operatorii economici sau institutiile cu capital majoritar de stat.

Consideram ca sunt de neinteles actiunile de presa nepotrivite asupra imaginii CE Oltenia, in paralel cu afirmatii care sustin importanta economica si sociala a acestei companii.