GRADUL DE REALIZARE A INDICATORILOR INDIVIDUALI AI MEMBRILOR DIRECTORATULUI CE OLTENIA

Data: 5-06-2019

Conform prevederilor Hotararii AGOA din 2017, raportat la valorile initiale ale BVC – 2018, gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai membrilor Directoratului CE Oltenia a fost de 77,36%.

In anul 2018, in urma actualizarii indicatorilor de performanta pentru membrii Directoratului in corelatie cu BVC – 2018 rectificat (aprobat  prin Hotarare de Guvern), a rezultat un grad de indeplinire a indicatorilor de 95,05%.

In functie de obiectivele stabilite prin planul de administrare, indicatorii de performanta au fost structurati pe 3 categorii:

  • indicatori financiari cu pondere de 40% in valoarea totala si grad de realizare 41,24%, rezultat din reducerea costurilor cu MWh si tona de carbune si investitiile derulate in cursul anului;
  • indicatori operationali cu pondere de 30% si grad de realizare de 23,81%, rezultat din majorarea cheltuielilor de exploatare in functie de cresterea exploziva a pretului certificatelor de CO2;
  • indicatori de guvernanta corporativa cu pondere de 30% si grad de realizare de 30%, rezultat din negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca, functionarea Avertizorului de Integritate, precum si implementarea si respectarea Codului de Etica al societatii. 

Desi contractele de mandat ale administratorilor prevad acordarea unei componente variabile a remuneratiei raportata la gradul de realizare a indicatorilor de performanta, Consiliul de Supraveghere a hotarat renuntarea acordarii componentei variabile a remuneratiei aferente anului 2018.