HOTARARE AGOA A CE OLTENIA PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Data: 14-10-2020
In data de 12 octombrie 2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat prelungirea  duratei mandatului pentru urmatorii membri ai Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia : Constantin Saceanu, Dumitru Marculescu, Madalin Cornel Eftenoiu, Cosmin Ionut Mitrica, Petre Madalin Georgescu.
Prelungirea mandatelor a fost aprobata pentru doua luni de la data expirarii sau pana la desemnarea unor noi membri, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat, conform  OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
In baza aceleiasi legislatii, presedintele actualului Consiliu de Supraveghere va fi desemnat in urmatoarea sedinta a CS.