INDEMNIZATIILE CONDUCERII CE OLTENIA NU AU FOST MAJORATE, CUANTUMUL NET FIIND NEMODIFICAT

Data: 29-05-2019

Indemnizatiile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului CE Oltenia nu au fost marite, asa cum, in mod tendentios, se afirma in presa locala.

In vederea aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, in urma negocierii cu partenerii sociali, CE Oltenia a incheiat in decembrie 2017 un act aditional la Contractul Colectiv de Munca prin care, pentru mentinerea salariului net, calculat in baza prevederilor fiscale anterioare intrarii in vigoare a OUG nr.79/2017, fiecare salariat al CE Oltenia beneficiaza lunar de o compensatie bruta egala cu influenta asupra salariului net, determinata de transferul obligatiilor privind contributiile sociale datorate de angajator la angajat.

Similar, in temeiul prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  in anul 2018, remuneratiile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului  au fost recalculate pentru a fi puse in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate  conform Legii nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat cuantumul net al remuneratiilor cuvenite sa ramana nemodificat.

Acestea sunt publice, fiind prevazute in contractele de mandat, in deplina conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. De asemenea, situatiile financiare anuale se publica pe pagina de internet a societatii dupa auditarea si aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Consideram ca afirmatiile aparute in spatiul public despre o presupusa majorare a salariilor conducerii CE Oltenia reprezinta o speculatie facuta cu rea intentie sau o interpretare gresita a situatiilor financiar-contabile ale unei societati.

Nota: Recalcularea remuneratiilor pentru a fi puse in acord cu noile prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind transferul contributiilor sociale obligatorii justifica inclusiv diferenta dintre valorile brute ale veniturilor incasate de la CE Oltenia, in anii 2017 si 2018, de catre persoanele din conducerea companiei, conform declaratiilor de avere depuse.