INFORMARE

Data: 3-05-2018

Procedura pentru atribuirea unui nou contract de prestare a serviciilor de paza la 15 obiective apartinand CE Oltenia a fost incheiata in data de 27.04.2018. Din numarul total de 7 ofertanti, au fost desemnate castigatoare 2 societati.

Conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, in cazul in care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de paza, fostul furnizor este obligat sa asigure prestarea serviciilor conform prevederilor contractuale, pana ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de paza.

Precizam ca in aceasta perioada nu au fost inregistrate incidente de securitate la niciun obiectiv al CE Oltenia, iar activitatea de paza este monitorizata permanent de catre responsabili ai CE Oltenia pentru a se derula in mod corespunzator.