INFORMARE

Data: 24-10-2018

Indemnizatiile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului CE Oltenia nu se dubleaza, asa cum, in mod tendentios, se afirma in presa locala.

Ca urmare a modificarilor legislative cu aplicabilitate din anul 2018,  trebuie sa fie precizate limitele intre care pot varia remuneratiile membrilor CS, respectiv membrilor Directoratului, acest lucru neatragand  modificarea valorii acestora.

Astfel, valorile indemnizatiilor membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului nu au suferit nicio modificare.  Acestea  sunt publice, fiind prevazute in contractele de mandat,  in deplina conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.