Informare

Data: 14-02-2014

Contractul Colectiv de Munca al Complexului Energetic Oltenia a fost negociat anul trecut, fiind aplicabil incepand cu 19 februarie 2013 si avand valabilitate pe o perioada de 2 ani, respectiv pana la data de 19 februarie 2015.

CCM 2013/2014 Sectiunea 1: Durata si aplicare, Art. 8 : „Prezentul contract colectiv de munca la nivel de unitate se incheie pe o perioada de 2 ani si devine aplicabil de la data inregistrarii lui, in conformitate cu prevederile legale.”

Prin urmare, pe parcursul anului 2014, CCM al CE Oltenia este negociat.

Cererea sindicatelor de a renegocia pachetele salariale nu poate fi acceptata in acest moment, deoarece ar fi contrar prevederilor legale (Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional)

Legea nr. 329/2009,  Art. 30 : „ Contractele colective de muncă se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele şi în condiţiile stabilite prin bugete.”

Bugetul de venituri si cheltuieli al CE Oltenia, pentru anul 2014, nu a fost aprobat pana in prezent.

Aceste aspecte au fost aduse la cunostinta tuturor organizatiilor sindicale.

BIROUL DE PRESA