Lucrări de regularizare pârâu Valea Rogojelu

Data: 24-03-2017

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. EMC ROȘIA-ROVINARI, CARIERA PINOASA titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de regularizare pârâu Rogojelu”,  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Fărcășești, satul Rogojel, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de lunivineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.