PARTICIPAREA CE OLTENIA LA LUCRARILE FOREN 2016 A FOST PREMIATA

Data: 17-06-2016

In cadrul dezbaterilor care au avut loc la FOREN 2016, CE Oltenia s-a inscris cu urmatoarele lucrari tehnice la sectiunea cu tema ,,Carbunele si tehnologiile pentru carbune curat”:

• Impactul conferintei COP 21 ( Acordul de la Paris ) si al politicilor de decarbonizare europene asupra CE Oltenia
Lucrarea trateaza implicatiile pe care Conferinta a 21-a a Partilor la Conventia cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice (COP21) le are asupra producatorilor de energie pe carbune, in special asupra CE Oltenia.
Analiza emisiilor de CO2 evidentiaza faptul ca, desi Europa a intreprins actiuni pentru reducerea acestor emisii, ceilalti trei emitatori principali (SUA, China si India) au inregistrat cresteri ale cantitatilor de CO2 emise in atmosfera.
• Asecarea zacamintelor de lignit din bazinul Rovinari pentru cresterea securitatii activitatilor miniere si calitatii productiilor din cariere
Lucrarea prezinta conditiile geologice si miniere ale zacamantului de lignit din Bazinul Rovinari, masurile de asecare intreprinse de-a lungul timpului pentru exploatarea straturilor de lignit, rezultatele obtinute si actiunile de viitor necesare pentru realizarea unei exploatari in deplina siguranta a zacamantului de lignit din aceasta zona.
Lignitul Olteniei, baza strategiei energetice a Romaniei
Lucrarea prezinta particularitatile specifice ale sectorului energetic, care impun existenta unei strategii pentru ale carei obiective trebuie stabilite politici specifice.
Strategia energetica a Romaniei ar trebui sa se bazeze pe alegerea unui mix de energie echilibrat care sa confere sectorului energetic competitivitate si securitate in aprovizionare, cu accent pe utilizarea resurselor interne, respectiv a carbunelui, a potentialului hidroenergetic, a energiei nucleare si a surselor energetice regenerabile.
Aspecte privind conceptia de realizare a arzatorului pilot experimental pentru ardere cu NOX scazut, a lignitului de la C.E. OLTENIA – S.E. ISALNITA
Lucrarea prezinta rezultatele cercetarilor comune intreprinse in INCDE ICEMENERG si UPB – CCT pentru proiectarea, constructia si testarea arzatorului pilot pentru lignit destinat echiparii cazanului de 525 t/h de la S.E. Isalnita.
Arzatorul este conceput pentru a reduce emisia de NOx printr-o combinare a metodelor primare de reducere si anume: tehnologia arderii in trepte, a insuflarii aerului deasupra zonei de ardere si a tehnologiei de reardere in focar.
Solutii de optimizare a proceselor de la instalatia de desulfurare a gazelor de ardere – grup de 330 MW – SE Rovinari
Lucrarea prezinta solutiile adoptate pentru controlul automat al proceselor de la instalatia de desulfurare, astfel incat sa fie respectate cerintele legale privind valorile limita ale emisiilor de SO2, indeplinind acest obiectiv cu consumuri minime și eficienta ridicata.
A fost adoptata o noua solutie de reglare automata a pH-ului din absorber in mod automat in functie de continutul de SO2 din gazele de ardere. Solutia adoptata a generat scaderea consumului de calcar.
Montarea instalatiilor de desulfurare gaze arse, in vederea reducerii emisiilor de SO2, la centralele componente ale Complexului Energetic Oltenia
Lucrarea evidentiaza faptul ca singurul producator de energie electrica din Romania, care respecta angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare, este CE Oltenia.
Este prezentat stadiul actual de implementare a instalatiilor de desulfurare a gazelor de ardere la cele 4 termocentrale componente ale CE Oltenia (Rovinari, Turceni, Isalnita si Craiova II).
Piata de capacitati. Abordare europeana pentru producatorii de energie pe baza de carbune
Lucrarea isi propune a furniza o privire de ansamblu asupra modului in care este abordata Piata de Capacitati la nivel european si care este stadiul actual, in vederea informarii tuturor celor interesati de aceasta problematica.
Impactul dezvoltarii resurselor regenerabile, dar si unele politici privind energia nucleara si decarbonizarea au condus ca, in ultimii anii, la nivel European, sa fie luata in calcul implementarea unor Mecanisme de Remunerare a Capacitatii in vederea realizarii adecvantei sistemelor energetice nationale.
Pentru Romania, este esential sa se revizuiasca si sa se adapteze la noile realitati mecanismul implementat in 2007, dar nefunctional inca.
• Sistem achizitie date si analiza post-fenomen pentru regimuri stationare si tranzitorii rapide utilizand transformatoare specializate (wavelet) In vederea optimizarii functionarii unui grup energetic cu excitatie statica
Lucrarea prezinta proiectul de implementare a unui sistem complex de achizitie, monitorizare si analiza postfenomen, pentru a determina cauza arderii transformatoarelor de tensiune de la bornele generatorului de 330 MW.
Cercetarea stiintifica a fost efectuata de un colectiv de specialisti al Universitatii din Craiova.
Probleme actuale ale exploatarii zacamintelor de lignit din Oltenia
Lucrarea prezinta conditiile geologo-miniere existente in zona, impartirea in perimetre de exploatare, metode de exploatare si tehnologii de lucru utilizate in cariere, rezultatele economice obtinute, precum si principalele probleme cu care se confrunta activitatea de extragere a substantei minerale utile din exploatarile miniere la zi din regiunea Olteniei.
Au fost prezentate cauzele care influenteaza negativ activitatea din exploatarile miniere din zona Olteniei, in incheiere enumerandu-se o serie de masuri de eficientizare a activitatii din minerit.

Cele mai bune lucrari ale sectiunii au fost premiate cu:
– Locul I pentru lucrarea cu titlul SOLUTII DE OPTIMIZARE A PROCESELOR DE LA INSTALATIA DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE – GRUP DE 330 MW – SE ROVINARI (Marius Bazga – Complexul Energetic Oltenia);
– Locul III pentru lucrarea cu titlul MONTAREA INSTALAŢIILOR DE DESULFURARE GAZE ARSE, ÎN VEDEREA REDUCERII EMISIILOR DE SO2, LA CENTRALELE COMPONENTE ALE COMPLEXULUI ENERGETIC OLTENIA (Laviniu DANCIU – Complexul Energetic Oltenia);
– Cea mai buna lucrare realizata de tineri autori pentru lucrarea cu titlul LIGNITUL OLTENIEI, BAZA STRATEGIEI ENERGETICE A ROMANIEI (Ionut PREDOIU – Complexul Energetic Oltenia).

2016-06-17 14.11.05