PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA LA CE OLTENIA

Data: 27-08-2019

In cadrul programului de formare profesionala la nivelul CE Oltenia, s-a derulat cursul de perfectionare cu tema Prevenirea accidentelor de munca in carierele de lignit, la care au participat conducatorii proceselor tehnologice din carierele de lignit, respectiv sefii de schimb din cariere, sefii sectoarelor de productie si adjunctii acestora.

Cursul a fost organizat in scopul perfectionarii cunostintelor din domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru prevenirea accidentelor de munca provocate de disfunctionalitati ale componentelor sistemului de munca.

Tematica programului de formare profesionala a atins urmatoarele obiective:

  • Riscurile pe care le presupune disfunctionalitatea componentelor sistemului de munca;
  • Consecintele asupra sanatatii lucratorilor pe care le pot avea accidentele de munca;
  • Raspunderile administrative, disciplinare, materiale si eventual penale pe care le pot avea persoanele gasite vinovate de producerea accidentelor de munca;
  • Analiza unor echipamente de munca utilizate in carierele de lignit, a riscurilor pe care exploatarea lor le genereaza, disfunctionalitati care pot genera accidente de munca. Masuri de prevenire;
  • Analiza unor tehnologii de lucru si operatii frecvent executate in carierele de lignit, riscurile pe care le genereaza greselile si omisiunile care pot produce accidente de munca. Masuri de prevenire.

Suportul de curs a fost asigurat de instrumente de pregatire teoretica (acte normative, legislatie, carti tehnice ale utilajelor miniere, publicatii de specialitate) si metode de pregatire practica (discutii de grup, analiza critica, exemplificari, simulari).

Insusirea de catre cursanti a materialelor predate a fost verificata prin teste de evaluare a capacitatii acestora de a intui riscurile de producere a accidentelor si de imbolnavire profesionala, precum si viteza de reactie in aplicarea masurilor de prevenire si protectie necesare eliminarii riscurilor. Cursantilor le-a fost eliberata diploma de absolvire in conformitate cu HG nr. 522/2003.