Realizari ale CE Oltenia in primii 2 ani de functionare

Data: 6-06-2014

PRODUCTIE SIGURA SI COTA DE PIATA INSEMNATA

In cei 2 ani de functionare, CE Oltenia a extras 47,80 milioane tone cărbune si a produs  27 TWh.

In 2013, CE Oltenia a incheiat contracte de vanzare a energiei pentru 2014, obtinand cele mai mari preturi pe bursa OPCOM (cu peste 20 lei/MWh fata de preturile actuale). Prin aceste contracte care au reprezentat aproximativ 30% din toate tranzactiile perfectate pe bursa OPCOM, a fost asigurata o functionare la peste 60% din puterea disponibila,  pe durata intregului an 2014.

Din numarul total de contracte derulate pe parcursul celor doi ani de functionare, un procent de 41% au fost contracte bilaterale reglementate, restul de 59% reprezentand livrari pe pata concurentiala (20% = PZU+PE si 39% = contracte bilaterale). Ulterior, in perioada aprilie-decembrie 2013, doar 5% din contractele incheiate au fost reglementate, iar, incepand din 2014, CE Oltenia activeaza numai pe piata concurentiala.

Din totalul serviciilor de sistem la nivelul SEN, CE Oltenia a asigurat un procent de cca 20% din reglajul secundar frecventa-putere si cca 10% din rezerva tertiara rapida.

In 2013, in urma demersurilor facute de CE Oltenia, s-a reusit anularea Ordinului ANRE nr.33/2012 si inlocuirea lui cu Ordinul ANRE nr. 60/2013 prin care au fost eliminate o parte din discriminarile pe care le aveau producatorii de energie termo fata de cei din surse regenerabile.

DEMERSURI CATRE O SOCIETATE DESCHISA – PRIVATIZAREA

In 2013, a fost demarat procesul de oferta publica primara de actiuni nou emise ca urmare a unei majorari de capital social cu 15% din cel existent, statul ramanand in continuare actionar majoritar cu acelasi procent din companie si dupa majorarea capitalului.  Fondurile obtinute vor fi utilizate pentru investiţii.

Etape:

– au fost  semnate  documentele  de  intermediere  cu  Consortiul  format  din  BRD  Groupe  Societe Generale si Swiss Capital in scopul asistarii la Oferta Publica Initiala.

–     –   au fost efectuate rapoartele de due-diligence pentru activitatile financiara,  juridica si de mediu, de catre Sindicatul de Intermediere.

–   – se afla in curs de desfasurare elaborarea raportului de evaluare a resurselor minerale care va fi realizat de Wardell Armstrong International

–      –  dupa  elaborarea  acestui  raport,  va  fi  elaborat  studiul  de  premarketing,  bookbuilding  si  roadshow  (etape anterioare listarii).

PARTENERIATE, APRECIERI

C.E. Oltenia  a initiat un proces de atragere de investitori pentru realizarea unui grup energetic nou la Termocentrala Rovinari. Dupa ce s-au parcurs toate etapele impuse de legislatia specifica in vigoare,    s-a aprobat si semnat Memorandumul de Intelegere cu investitorul selectat China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC) pentru constituirea unei societati comerciale de tip IPP, in vederea realizarii unui grup energetic de minim 500 MW.

In conformitate cu prevederile memorandumului, CHEC a selectat si contractat elaborarea Studiului de Fezabilitate cu un consultant chinez – Central Southern China Electric Power Desing Institute si unul roman – ISPE  Bucuresti .

Dupa realizarera acestui studiu, vor fi stabilite activele disponibile ce vor constitui aportul in natura cu care va participa C.E. Oltenia, CHEC urmand sa asigure finantarea integrala a investitiei necesara pentru realizarea grupului energetic.

O actiune de succes a fost restructurarea creditului BERD obtinut de CE Oltenia pentru reabilitarea grupului nr. 6 de la Turceni, de aproximativ 200 milioane de euro,  pentru care nu au fost necesare garantii de stat, ceea ce este foarte important pentru CE Oltenia, ca si companie, mai ales in conditiile in care aceasta banca nu incheie astfel de acorduri fara a cere garantii de stat. Deci, CE Oltenia este perceputa ca o companie de incredere, care prezinta garantie pentru banca.

INVESTITII PENTRU DEZVOLTARE DURABILA

Pe parcursul celor 2 ani de functionare, CE Oltenia a derulat proiecte de investitii pentru respectarea conditiilor de mediu impuse, dar si pentru prelungirea duratei de viata a capacitatilor de productie existente. CE Oltenia poate da in prezent energie sigura, performanta, curata si relativ ieftina, costul de productie fiind sub media din SEN.

– CONFORMAREA LA CONDITIILE DE MEDIU:

Proiectele de mediu derulate in ultimii ani la nivelul Complexului Energetic Oltenia au aplicat cele mai bune tehnologii de depoluare ( tehnologii ale carbunelui curat ):

– instalatii de desulfurare a gazelor de ardere

– instalatii de evacuare a zgurii si cenusii in slam dens

– injectie de uree (experimental) la grupul energetic nr. 6 de la  SE Rovinari pentru reducerea emisiilor de  NOx  – proiect viabil ce va fi aplicat la toate grupurile.

In perioada 01.06.2012-01.06.2014 au fost realizate urmatoarele lucrari care au avut ca scop reducerea semnificativa a impactului produs de activitatile desfasurate de CE Oltenia :

– au fost finalizate  6 instalatii de desulfurare umeda a gazelor de ardere (4 au fost puse in functiune la Turceni si Rovinari, iar 2 sunt in probe tehnologice);

– au fost modernizate electrofiltrele grupurilor energetice (ELF bl.3 Turceni, ELF bl. 4 si 6 Rovinari);
– a fost pusa in functiune instalatia de evacuare in slam dens la SE Turceni;
– au fost redate in circuitul silvic sau agricol terenurile eliberate de sarcini tehnologice, pentru reconstructie tehnologica (cca 400 ha predate si inca 400 ha in curs de predare).

CE Oltenia este singurul producator de energie care are implementate instalatii de desulfurare a gazelor de ardere si de evacuare in slam dens a zgurii si cenusii rezultate in urma procesului de ardere a carbunelui.

Compania a obtinut Autorizatia de Emisii de Gaze cu Efect de Sera pentru toate electrocentralele, cu valabilitate pana in 2020 si Autorizatia Integrata de Mediu pentru Electrocentrala Turceni, cu valabilitate pana in 2024.

– DIVERSIFICARE:

In scopul reducerii influentei CO2 in costurile de exploatare, in 2013, au fost plantate, pe depozitul epuizat de zgura si cenusa de la Rovinari, 11 ha cu miscantus giganteus, realizand astfel propria productie de biomasa care, utilizata ca si combustibil in amestec cu carbunele, va reduce emisiile de CO2 din procesul de ardere a acestuia. (CE Oltenia a achizitionat, de la infiintare, un numar de 16 milioane certificate de CO2, tranzactiile fiind realizate in mod transparent, pe Bursa Romana de Marfuri).

O alta solutie pentru diversificarea bazei de producere a energiei este realizarea a 3 parcuri fotovoltaice de cate 10 MW, la Rovinari, pe fostul dezpozit de zgura si cenusa de la Cicani, care va genera venituri anuale suplimentare din vanzarea energiei si din tranzactionarea certificatelor verzi.

Proiectul se afla in faza de elaborare a studiului de fezabilitate.

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE:

Proiectele de modernizare si reabilitare a capacitatilor existente la Rovinari si Isalnita, cu finalizare in 2014, au avut ca rezultat cresterea eficientei (scaderea consumului specific si, implicit, a emisiilor de gaze cu efect de sera). Incepand din 2014, CE Oltenia va avea 7 grupuri retehnologizate.

In cadrul activitatii miniere au fost finalizate lucrarile de modernizare la linia II de halda in Cariera Rosia, la circuitele de transport de la Carierele Pinoasa si Jilt si se afla in curs de finalizare excavatorul 10 – Cariera Pinoasa (modernizare inceputa din anul 2005).

O actiune deosebit de importanta pentru eficientizarea activitatii este constituirea si dezvoltarea propriei unitati furnizoare de servicii de mentenanta, USM Rovinari, care deserveste subunitatile miniere, avand ca efect reducerea costurilor si scurtarea timpilor de imobilizare a utilajelor.

De asemenea, au fost facute demersuri pentru realizarea instalatiilor de brichetat carbune, care vor asigura venituri suplimentare pentru CE Oltenia, dar si solutii pentru incalzirea locuintelor salariatilor proprii, dar si a altor categorii de populatie.

RESPONSABILITATE SOCIALA CORPORATISTA

Un alt proiect de modernizare si reabilitare a fost si investitia de la Unitatea Balneoclimaterica Sacelu, pentru imbunatatirea conditiilor de cazare si tratament, ce a avut un impact pozitiv atat asupra angajatilor societatii care au beneficiat de bilete de tratament si cursuri, cat si asupra comunitatii, prin dezvoltarea comertului sezonier, cresterea veniturilor din taxele locale, etc.

Proiectul a obtinut locul III, la categoria „SANATATE”, in cadrul Galei de Premiere dedicata exclusiv recunoasterii activitatilor de Responsabilitate Sociala ale companiilor din Romania (proiecte desfasurate in anul 2013) care a avut loc la Bucuresti, in 2 aprilie 2014. CE Oltenia a fost singura companie de stat premiata.

UN MEDIU DE MUNCA STABIL, MOTIVANT SI SANATOS

Complexul Energetic Oltenia, o companie cu capital social de cca 290 milioane euro si o cifra de afaceri de  cca 600 milioane euro, a incheiat fiecare an calendaristic cu profit si fara datorii catre furnizori, bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, reusind sa pastreze locurile de munca ale celor 18800 de salariati, in conditiile schimbarilor rapide ale mecanismelor pietei de energie din Romania.