SCHIMBARI IN STRUCTURA DE CONDUCERE A CE OLTENIA

Data: 2-10-2012

In scopul desfasurarii optime a activitatii curente, prin Hotararea Directoratului nr. 25/2012 au fost aprobate urmatoarele numiri in structura organizatorica a CE Oltenia :

– dl. Ion Pisc în funcţia de director al Sucursalei Electrocentrale Rovinari – functie detinuta anterior de dl.Dan Laurentiu Ciurel;

– dl. Ion Raut în funcţia de director al Directiei Resurse Umane, detinuta anterior de dl. Contantin Lazaroiu care va ocupa functia de director al Directiei Resurse Umane al Sucursalei Divizia Miniera;

– d-na. Maria Scurtu în funcţia de director al Directiei Financiar Contabile din cadrul Diviziei Financiare a societatii, detinuta anterior de dl. Daniel Pitaroiu.