SCHIMBARI IN STRUCTURA DIRECTORATULUI CE OLTENIA

Data: 1-10-2012

In urma expirării mandatului acordat pe perioada de 4 luni a membrilor Directoratului CE Oltenia, respectiv dl. Bălăşoiu Constantin, dl. Alecu Sorin Cristian, dl. Motocu Marian, dl. Ogârlaci Vasile şi d-na. Nica Veronica, prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 10/09.2012, au fost numiti în calitate de membri ai Directoratului, începând cu data de 01.10.2012 şi până la finalizarea procedurii de selecţie a Directorului General Executiv al societăţii, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, următoarele persoane:

– dl. Ciurel Laurenţiu Dan în funcţia de Preşedinte al Directoratului şi Director General Executiv;
– dl. Pităroiu Daniel în funcţia de membru al Directoratului şi Director al Diviziei Financiare;
– dl. Petroniu Ion în funcţia de membru al Directoratului şi Director al Diviziei Strategie Dezvoltare.

In cadrul aceleasi Hotarari a Consiliului de Supraveghere, a fost aprobata prelungirea prin Acte adiţionale a contractelor de mandate, începând cu data de 01.10.2012 şi până la finalizarea procedurii de selecţie a Directorului General Executiv al societăţii, conform prevederilor OUG nr.109/2011, a următorilor membri ai Directoratului:

– dl. Motocu Marian – membru al Directoratului al Diviziei Energetice
– dl. Ogârlaci Vasile – membru al Directoratului şi Director al Diviziei Sucursala Minieră Tg. Jiu.

Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Supraveghere propune Directoratului societăţii numirea in functii de conducere executive a membrilor Directoratului care şi-au exprimat opţiunea de a nu mai prelungi contractele de mandat, în conformitate cu prevederile art. 15.2. din contractele de mandat, astfel:

– numirea domnului Bălăşoiu Constantin în funcţia de Director al Sucursalei Electrocentrale Craiova, funcţia deţinută înainte de încheierea contractului de mandat ca Membru al Directoratului fiind aceea de Director General al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A.;
– numirea doamnei Nica Veronica în funcţia de Director Economic al Sucursalei Electrocentrale Craiova, funcţia deţinută înainte de încheierea contractului de mandat ca Membru al Directoratului fiind aceea de Director Economic al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A.;
– numirea domnului Alecu Sorin Cristian în funcţia de Director Dezvoltare al Sucursalei Electrocentrale Craiova, funcţia deţinută înainte de încheierea contractului de mandat ca Membru al Directoratului fiind aceea de Director Strategie Marketing al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A.