Soluţiile ministerului Energiei pentru producătorii de electricitate din surse regenerabile

Data: 28-10-2016

Sursa: ENERGYNOMICS

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii 220/2008. Documentul este aşteptat de mult timp de companiile din domeniul generării de electricitate din resurse regenerabile, în condiţiile în care modificările de legislaţie şi reglementare secundară din ultimii ani au redus drastic veniturile producătorilor. În repretate rânduri, asociațiile și patronatele reprezentative pentru industria energiei regenerabile au avertizat cu privire la colapsul iminent către care se îndreaptă sectorul în lipsa unor măsuri de echilibrare.

În nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de OUG sunt enumărate principalele schimbări preconizate:

Odata cu studiul avem şi un model matematic. Am calculat astfel care va fi impactul [modificărilor legislative] în factura lunară. Pentru un consumator casnic cu un consum mediu, impactul va fi de 0,6 lei pe lună, iar la un consumator mediu industrial ajunge la 3,3 lei pe lună, Corina Popescu, secretar de stat ministerul Energiei

  • instituirea obligației anuale de achiziție a unui număr constant de CV pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017, denumită cantitate statica de CV. Conform estimărilor, la acest moment aceasta este de 17.257.720 CV;
  • revizuirea o dată la 2 ani a cantității statice de CV care se preia în piață. Prin definiție propunerea de față se bazează pe estimarea numărului total de CV care vor fi emise și/sau reinserate pe o perioadă de 15 ani. Fiind o estimare pe o durată lungă de timp, este necesar ca periodic aceasta să fie revizuită o dată la doi ani.
  • modificarea doar a modului de calcul al cotei, ținând cont de cantitatea statică de CV și consumul final de energie electrică, păstrându-se obligația de cotă anuală de CV pentru furnizori, inclusiv regularizarea acesteia la începutul anului următor;
  • modificarea duratei de valabilitate a CV, care va fi de la data emiterii certificatului până la data de 31 decembrie 2031, față de 12 luni, cum este în prezent. Prin modificarea propusă va rămâne un număr de certificate netranzacționate, surplusul de CV putând fi vândut pe toată perioada de funcționare a schemei de sprijin la un preț estimat scăzut.
  • extinderea perioadei de amânare, până la data de 31 decembrie 2017, pentru tehnologiile eoliene și micro-hidro și extinderea perioadei de amânare, până la data de 31 decembrie 2024, pentru tehnologiile solare. Amânarea tranzacționării certificatelor verzi este necesară pentru a asigura un grad mai bun de vânzare a CV participanților la piață. Pentru tehnologiile bazate pe energie fotovoltaică, termenul de amânare este până în 2024 deoarece analizând rata internă de rentabilitate putem observa faptul că există o discrepanță majoră între IRR-ul producătorilor SRE. Cea mai mare diferență poate fi observată în anul 2013, an al cărui raport de supracompensare a dus la diminuarea numărului de certificate pentru producătorii ce aveau să își obțină acreditarea în perioada 2014-2016.