Strategia Energetică a României pentru 2016-2030 a fost finalizată

Data: 20-12-2016

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, a fost finalizată, după o consultare publică de peste 30 de zile. Documentul Strategiei urmează a fi supus procedurii de evaluare strategică de mediu, informeză un comunicat de presă al Ministerului Energiei.

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a declarat: „După aproape 10 ani de la ultima revizuire a Strategiei Energetice Naţionale, România avea nevoie de o actualizare a proiecţiilor de dezvoltare pe termen mediu şi lung ale acestui sector, pentru a răspunde unor provocări noi, precum îmbătrânirea parcului de agregate de producere a energiei sau potenţiala epuizare a resurselor convenţionale cunoscute la acest moment”.

Victor Grigorescu a mai menţionat: „Era nevoie de acest demers şi pentru a putea fructifica mai bine noi oportunităţi apărute în contextul avansului tehnologic, mai ales în ceea ce priveşte sursele regenerabile de producţie a energiei, introducerea reţelelor inteligente ori a vehiculelor electrice. Era nevoie de o nouă privire asupra rolului statului în sector, ca acţionar al unor întreprinderi de profil, dar şi asupra responsabilităţii pe care acesta trebuie să şi-o asume în combaterea fenomenului de sărăcie energetică. Revizuirea direcţiilor strategice de acţiune înglobează opiniile unui număr substanţial de specialişti, peste 300, cărora le mulţumesc în mod particular pentru contribuţiile de substanţă, pentru ideile generoase împărtăşite cu echipa de proiect a Ministerului Energiei, dar mai ales pentru efortul constant de a face din noua Strategie Energetică a ţării un document relevant pentru următorii 15 ani”.
Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, este rezultatul unui demers consultativ şi analitic amplu realizat de Ministerul Energiei pe parcursul anului 2016. Procesul de elaborare a fost transpartinic, guvernat de rigoare metodologică, obiectivitate şi realism.

Strategia Energetică a României trasează direcţiile de dezvoltare ale sectorului energetic naţional pentru următoarele decenii, oferind autorităţilor publice şi investitorilor repere necesare pentru întemeierea deciziilor strategice.
Strategia Energetică a României are cinci obiective fundamentale: securitatea energetică; stabilirea unor pieţe de energie competitive, bază a unei economii competitive; energia curată şi sustenabilitatea sectorului energetic; modernizarea sistemului de guvernanţă energetică şi protecţia consumatorului vulnerabil şi reducerea sărăciei energetice.
Pentru întemeierea solidă a opţiunilor strategice, a fost realizat un studiu complex şi detaliat de modelare macroeconomică, cu simularea numerică şi compararea a aproape 50 de scenarii, subscenarii şi senzitivităţi. Modelarea a fost realizată de consorţiul internaţional „Ernst & Young” – E3Modelling (Grecia), care a utilizat suita de modele PRIMES/GEM-E3, folosită şi de Comisia Europeană.

Viziunea de dezvoltare pentru anul 2030, propusă prin proiectul Strategiei a fost definită, în largă măsură, prin consultarea cu circa 300 de specialişti ai sectorului energetic, în grupuri de lucru specializate ce au reprezentat toate categoriile de părţi interesate. CE Hunedoara si CE Oltenia depasesc 2 miliarde lei.