Strategia Energetică a României: Trebuie să analizăm cu atenție nivelul de ambiție al țintelor SRE pentru 2030

Data: 16-11-2016

Sursa: GREEN REPORT

România și-a îndeplinit angajamentul european pentru 2020 de a crește ponderea surselor regenerabile de energie (SRE) la 24% din consumul brut de energie finală, atingând pentru acest indicator nivelul de 26,3% în 2015, la un cost deloc neglijabil pentru consumatorul final, potrivit datelor publicate în Strategia Energetică a României 2016 – 2020.

Trei factori vor determina ponderea SRE în România în 2030: costul de capital pentru finanțarea SRE, evoluția consumului de biomasă pentru încălzire și atingerea țintei pentru biocarburanți în 2020 în transporturi și dezvoltarea electromobilității și a încălzirii electrice. Între 2017 și 2030, printre prioritățile naționale vor fi calitatea vieții pentru locuitorii mediului rural și îmbunătățirea gestiunii fondului forestier. Efectul va fi o creștere mai lentă a ponderii SRE, prin reducerea consumului de biomasă în încălzirea rurală. Prin urmare, România trebuie să analizeze cu atenție nivelul de ambiție al țintelor de SRE pentru 2030″, se arată în textul Strategiei.

O sursă importantă de venituri pentru asigurarea investițiilor în atingerea obiectivelor ar putea fi licitațiile permiselor de emisii aferente sistemului ETS.

Referindu-se la obiectivul de decarbonare pe termen lung al Uniunii Europene, reducerea până în 2050 cu cel puțin 80% a emisiilor total de gaze cu efect de deseră față de 1990,  Strategia Energetică subliniază că asumarea acestei ținte la nivel național implică un efort investițional major, ce ar presupune transformarea locuințelor în clădiri independente energetic și accelerarea electrificării transporturilor.

Strategia ia în calcul o reducere a emisiilor de GES cu 75% în 2050, procent ce depinde de reducerea costurilor tehnologiilor față de proiecțiile actuale.

Scăderea emisiilor de GES va continua într-un ritm mai lent decât în ultimii 25 de ani, date fiind investițiile deja realizate în sectorul industrial. Ea va fi rezultatul unor îmbunătățiri în toate sectoarele de activitate, cu accent pe eficientizarea consumului de energie și pe creșterea ponderii energiilor curate în mixul energetic”, se mai spune în textul documentului. Posted by: Cosmin Zaharia