UNIFORMIZAREA SALARIILOR PENTRU PERSONALUL TESA

Data: 30-05-2013

Drepturile salariale ale personalului TESA cu functii de conducere si de executie se modifica in scopul corelarii valorilor acelorasi categorii de activitati prestate in toate sucursalele CE Oltenia.

Aplicarea unei grile de salarizare pe categorii de activitati este o consecinta imediata a stabilirii unor structuri organizatorice similare pentru unitatile componente ale CE Oltenia. Aceasta grila se incadreaza in limitele (maxime si minime) prevazute in Contractul Colectiv de Munca.

Efectele noii grile se transpun practic, in diminuari de salarii pentru unele cazuri, dar si in cresteri pentru altele, astfel incat fondul de salarii sa ramana acelasi.

S-a urmarit o uniformizare a salariilor, pe categorii de locuri de munca, astfel incat sa nu existe diferentieri intre actvitati similare desfasurate in sucursale diferite, sau intre salariatii aceluiasi compartiment.

Deasemenea, s-a avut in vedere eliminarea cazurilor in care salariile subalternilor depasesc salariile sefilor ierarhici, considerandu-se nefireasca practica de a pastra valoarea salariului aferent unei functii de conducere detinute intr-o perioada anterioara.

Conducerea societatii nu a dispus diminuarea salariilor la nivelul personalului muncitor.

In prezent, la nivelul tuturor sucursalelor, se desfasoara o actiune de verificare a tuturor cresterilor salariale, urmand a se aplica masurile reparatorii corespunzatoare in cazurile in care acestea au fost acordate fara aprobarea Directoratului societatii, incalcandu-se astfel prevederile Hotararii nr.28/8.10.2012.