ANUNT- privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Instalatie de reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr.3 şi 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari”

Data: 5-02-2020

Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Rovinari , titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (fără evaluarea impactului asupra mediului si fără evaluare adecvată) de către Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “„Instalatie de reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere  la grupul energetic nr.3 şi 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari ” propus a fi amplasat în orasul Rovinari, strada Energeticianului, nr.25jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, judetul Gorj, în zilele de luni – joi, între orele 8,30-16,00, vineri între orele 8,30 – 13,30 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.