Anunţ privind Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Data: 22-08-2018

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Craiova II, titular al proiectului   „ Capacităţi noi de producţie a energiei termice pe gaze naturale în cadrul SE Craiova II, etapa CT păcură în vederea asigurării agentului termic ca urmare a închiderii IMA 2, 3 si 4 – Desfiinţare corp C60, C61 şi amplasare 2 cazane de abur de 50 t/h în sala cazane”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 195.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului Dolj , str.Petru Rareş,  nr 1, Craiova , în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800–1400 precum şi la adresa de internet office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.08.2018.