Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului – UMC Husnicioara

Data: 9-04-2015

Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului în vederea scoaterii definitive din circuitul silvic(inclusiv defrișarea) a unor suprafețe forestiere – UMC Husnicioara